Övgü Dolu Projeleri Uygulamaya Koyduk

Ptt Genel Müdürü Yönetim Kurulu Başkanı Osman TURAL

Övgü Dolu Projeleri Uygulamaya Koyduk

Osman Tural Kimdir?

1964 Samsun Alaçam’da doğdu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kamu Yönetimi Bölümüne girdi. 1987 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak aynı yıl Tokat Kaymakam Adaylığı görevine başladı. 3 yıllık adaylık döneminde 1 yıl süreyle İngiltere’de lisan ve mesleki konularda eğitim gördü. 1990 yılında katıldığı kaymakamlık kursunun ardından aynı yıl Sinop Durağan Kaymakamı olarak atandı. Daha sonra sırasıyla; 1991,1992 yıllarında Elazığ-Alacakaya, 1992,1993 yıllarında Bingöl-Yedisu, 1993,1997 yıllarında Adana Karaisalı Kaymakamlıkları görevinde bulundu. 1997, 2000 yılında Sivas Vali Yardımcılığına atandı. Aynı yerde görev yapmakta iken 2000 yılında 1 yıl süreyle Sosyal Politika alanında master yapmak üzere İngiltere’ye giderek Acil Durum Yönetimi ve Planlaması konusunda master tezini hazırladı. İngiltere’ de iken 2000 yılında Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı.
2003 yılında atandığı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevini sürdürmekte iken aynı yıl Ağustos ayında geçici görevle Ulaştırma Bakanlığı Bakan Danışmanı olarak görevlendirildi. 2003 yılında PTT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Osman Tural halen bu görevi sürdürmekte iken, 7 Haziran 2005 tarihi itibari ile PTT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmış olup, halen bu görevlerini sürdürmektedir.

Cappadocia Life: Bankacılık Alanında Başlatmış Olduğunuz Pttbank Projesi Kapsamında Bugüne Kadar Ne Gibi Çalışmalar Yaptınız?
 
Osman Tural: 2004 yılındanitibaren bankacılık alanında sunmuş olduğumuz hizmetlerde köklü değişikliklere gidildi. Hizmetlerimizi tamamen müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda oluşturmaya başladık. Kurum merkezli hizmet anlayış terk edilerek bunun yerine müşteri odaklı bir hizmet anlayışına geçildi. Bankacılık alanındaki faaliyetlerimizi daha kaliteli ve güvenilir bir şekilde müşterilerimize sunmak amacıyla 2004 yılında PTTBank projesini başlattık.

Cappadocia Life: Birde Pttkargo Hizmetiniz Var. Bu Hizmeti Hayata Geçirme Amacınız Ve Hizmetten Beklentileriniz Ne İdi? Bu Alanda Beklediğiniz Başarıya Ulaşabildiniz mi?

Osman Tural:
“PTT Kargo” Hizmeti 02.06.2008 Yılında Bu proje ile Kuruluşumuzun, çok büyük bir potansiyele sahip kargo pazarından yeterli düzeyde pay alabilmesini teminen, 2008 yılında tamamen yeni bir anlayış ve organizasyon yapısı ile farklı bir çalışma düzeni oluşturularak özel kargo şirketleriyle rekabet gücünün arttırılması için uygulamaya konuldu. Bu hizmeti başlatma Amacımız, kargo işinde başarı, piyasa koşullarına uyum, müşteri memnuniyeti hizmette kalite ve etkinliğin artırılarak müşterilerimize verimli ve ucuz hizmet sunulmasıdır. Hedeflerimiz ise; kargo piyasasında %20 oranında pazar payına sahip olmak, özel kargo şirketleriyle rekabet ederek kuruluşumuza ilave gelirsağlamak, istihdam alanı yaratmak şeklinde özetlenebilir.

Cappadocia Life: Ptt Sadece Bankacılık ve Kargo Taşıma İşlemi Yapmıyor. Aynı Zamanda Filateli Hizmetleride Veriyor. Bu Konudaki Çalışmalarınızdan’da Bahseder Misiniz?

Osman Tural: Filateliyi, posta pullarının ve bununla ilgili zarf, damga, posta kartı ve benzeri filatelik malzemelerin özenle toplanması, sıralanması ve biriktirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Türkiye gerek uluslararası başarılara sahip filatelistleri gerekse Türk pul ve posta tarihinin zenginliği ile dünya filatelisi’nde önemli bir yere sahiptir. 1863 yılında ilk pulumuzun tedavüle çıkarılmasından bugüne zengin bir filatelik tarihine sahibiz. Kuruluşumuz, Ülkemiz genç nesline ve özellikle okullarda çocuklarımıza düzen, disiplin, temizlik, dikkat, tasarruf, insan ve tabiat sevgisi, araştırma alışkanlıkları kazandırılması, genel kültürlerinin artırılması ve estetik zevkinin geliştirilmesini sağlayan Filateliyi ve Türk filatelisinin tanıtımına büyük önem vermektedir. Bu amaçla Kurumumuza filateli abonesi olanlara düzenli olarak çıkan pullardan taleplerine göre adreslerine gönderilmektedir. Kuruluşumuzun teklifi ve yürütülen görüşmelerle, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 02 Mart 2008 tarihli yönetmelik değişikliği ile okullarda kurulacak eğitsel kollar arasında pulculuk kulübü de sayılmıştır. 2009 yılında gezici filateli otobüsümüz ile değişik illerimizdeki okullara gidilerek filateliyle ilgili gerekli eğitim verilmiş ve pul satışı sağlanmıştır. Kuruluşumuz pulculuk kulüplerine ve filatelistlerin okullarda yaptıkları sunumlara da her türlü materyal desteği vermektedir.

Paylaş:
EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu

Anatolian Balloons

Kapadokya Life E-Dergi

Kazakistan Özel Sayısı

Özaltın Group