Teker Tümsekte

İbrahim Yazar - Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı

Teker Tümsekte

Türk turizmi, seksenli yılların ikinci yarısından itibaren dünya pazarlarında kendisi için talep bulma mücadelesi içinde, dost düşman herkesin teslim ettiği şekilde önemli bir başarıya imza atmasını bildi ve yaşadığı terör, deprem, ekonomik kriz ya da kuş gribi krizlerine rağmen yıkılmadı ve dayanıklılığını ispat etti. Bugün elde edilen başarı sanal bir başarı değil. Dayanıklılık testinden başarıyla çıkabildi. Konaklama sektörü; çok fazla bir geçmişi olmamasına rağmen dünya klasmanına her yıl birkaç seçkin tesisi yapmayı başardı. Bu tesisler hem mimari estetik hem de fonksiyonellik bakımından arkadan geleceklere de örnek olabilecek özellikte. Golf turizminde, çok kısa sürede çok popüler golf destinasyonu olmayı başarabilen kaç ülke vardır bizim gibi. Üstelik Kapadokya’nın doğasına uygun bir de cross golf türünü buna dahil edersek bu alandaki yaratıcılığımızı da ispatlamış olduk. Bizim mazoşist bir tarafımız var. Başarılarımızı paylaştığımızda, hevesimizi  kursağımızda bırakan eleştiriler alırız. Başarılarımıza illaki bir kulp bulunur. Mutlaka bir eksik aranır. Oysa uluslararası kuruluşlarca yapılan değerlendirmede turist sayısı bakımından 7. turizm geliri bakımından 8. sırada bulunmaktayız. Dünya sıralamasında ilk on içinde olmak
herhalde önemli bir başarı olsa gerek. Elbette sektörün başarısı yalnızca turist sayısı ve turizm geliri ile ölçülemez: Dünya turizm piyasasında rekabet edebilecek niteliklere sahip turistik tesisler, piyasada gelişen talep ve eğilimlere en seri şekilde cevap verebilecek acente profili ve hizmet anlayışı, yetişmiş eleman sayısı, her şeyden önemlisi de rakip ülkelerle başa baş rekabet etme deneyim ve bilgi düzeyi… Küçümsenemeyecek düzeyde bir yetişmiş insan potansiyeli… Her kıtada, her iklimde, her ülkenin kendi mevzuat koşullarına çabucak uyum  sağlayacak yetenek ve beceride yetişmiş bir insan potansiyeli… Yukarıda sıralanan hususlar Türk turizm sektörünün geldiği düzeyi gösterecek bazı parametrelerdir. Bu gelişmelerin onurunu ve gururunu yaşayarak ancak rehavete kapılmadan ve bu başarıları sürekli kılmak adına bundan sonra yapılması gerekenleri de sıralamak ve bunları sektörümüzle paylaşmak gerekliliğine inanıyorum. Tekerin tam tümseğe geldiği bu noktada, biz turizm profesyonellerince yapılması gereken tespitler ve bundan sonrası için yapılması zorunlu görülecek hususlar Türk turizminin geleceği açısından ayrı bir önem kazanmaktadır. İşte o zaman ise Tümseği Aşar. Kamu ve özel sektör, Türk turizminin geleceği konusunda tespitleri birlikte yapmış, vizyonunu birlikte belirlemiş ve bu tespitlerin doğruluğu konusunda da kimsenin şüphesi olmamıştır. Kamu/özel sektörün ortak mutabakatının temel paydası olarak kabul gören yaklaşım; Türk Turizminin mevsimsellikten kurtarılması, on iki aya  yayılması ve bunun çaresi, çözümü olarak da turizmin çeşitlendirilmesi önerilmektedir. “2023 Türkiye Turizm Stratejisi” kitapçığında ise; Türkiye coğrafyası, sahip olduğu tarihi, turistik, kültürel ve doğal değerlere göre bölümlenmiş, bu potansiyellere uygun turizm türlerinin geliştirilmesi ve Türk Turizminin ülke düzeyine yayılması amacıyla “Turizm Gelişim Koridorları ve Alanları” oluşturulmuştur. İç turizmin geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Topyekûn ülke turizminin geliştirilmesi amacıyla yapılması gereken alt ve üst yapı eksiklikleri ve diğer kurum ve kuruluşların sorumlulukları ve faaliyet alanları belirlenmiştir. Burada vurgulanması gereken sihirli kavram sürdürülebilirliktir.Sürdürülebilirlik yalnızca çevrenin korunması, doğal dengenin göz önünde bulundurulması, kullanılan maddelerin geri dönüşümlü olmasına dikkat edilmesi değil. Elbette bütün bunlar turizmin geleceği açısından son derece dikkat edilmesi gereken
hususlar. Ancak sürdürülebilirlikten kasıt; gelişen eğilim ve beklentilere uygun yeni ürünler geliştirme becerisini de gösterebilmektir. Sunulan hizmet standardını düşürmeden sürekli bir gelişme çizgisini devamlı kılmaktır. Vaat edilenlerin fazlasını sunabilmektir. Müşteri  memnuniyetinin temel hizmet anlayışı olarak tüm çalışanlarca benimsenmesidir. Gelen her ziyaretçinin güven duygusu içinde tatilini geçirmesinin sağlamasıdır.

Paylaş:
EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu

Anatolian Balloons

Kapadokya Life E-Dergi

Kazakistan Özel Sayısı

Özaltın Group